Ekologický vzdělávací program - Ptáci v zimě

Žáci 7.ročníků si 20. a 23.2. 2023 prožili vzdělávací program s tématikou života ptáků v zimě. Dvě vyučovací hodiny strávené v prostorách SVČ Orion si pro ně připravil Honza Bartošík a byl to čas naplněný velmi různorodou činností. Účastníci skládali puzzle a poznávali naše ptáky, dozvídali se a poznávali, co patří na krmítko a co nikoliv. Počítali, kolik ptáků přiletí na krmítko v rámci tzv. Ptačí hodinky, což je aktivita pořádaná Českou ornitologickou společností. Určená je k monitorování výskytu nejčastějších přezimujících ptačích druhů a počtu vyskytujících se jedinců.

Těšíme se opět příští rok na další zajímavý program s Honzou Bartošíkem.

Zpracovala: Z. Navrátilová

Základní škola Němčice nad Hanou

Ředitelka školy:
Mgr. Hana Matušková 
582 386 579, 606 605 214
skola@zsnemcicenh.cz

Sborovna (omlouvání žáků):
582 386 537

Kancelář:
Jana Kantorová, 
Vanda Dokoupilová
582 386 259 

Školní družina:
582 386 263

Školní poradenské pracoviště:
PhDr. Magdalena Nováková
582 386 202, 776 280 820
magdal.novak@seznam.cz

Vedoucí jídelny:
Václava Budíková
582 386 050

Cookies - © 2024 ZŠ Němčice nad Hanou