eTwinningový projekt TRAVELLING AROUND EUROPE

Naše škola je od školního roku 2021/22 zapojena do programu eTwinning. Tento program je aktivitou Evropské komise zaměřenou na online spolupráci mezi školami, vzdělávání a vzájemnou komunikaci žáků. V současné době se žáci 8. A účastní eTwinningového projektu v angličtině a španělštině, který se jmenuje TRAVELLING AROUND EUROPE. Na tomto projektu spolupracujeme se třemi školami: IES Salvador Rueda z Málagy (Španělsko), College les Ormeaux Saint Dominique z La Havru (Francie) a základní školou z Lublinu (Polsko). Projekt je zaměřen na vzájemné poznávání se žáků, škol a míst, ze kterých žáci pocházejí. Žáci mají tři úkoly. Prvním úkolem je napsat o sobě text a představit se svým vrstevníkům ze zahraničních škol. Své medailonky žáci umístili na nástěnku v Padletu. Druhým úkolem je představit svou školu. Žáci natočili o svých školách videa v angličtině, někteří ve španělštině. Posledním úkolem a cílem tohoto projektu je vytvořit turistickou brožurku o městech, ve kterých žáci studují. Naši žáci připravili v Canvě brožurku o Málaze, La Havru a Lublinu. Vše, co žáci vytvořili, bude vloženo do prostředí Twinspace. Tím, že se žáci účastní tohoto projektu, poznávají jinou kulturu, zlepšují si jazykové dovednosti, rozvíjejí své IT dovednosti, mají možnost navázat přátelství s vrstevníky z jiných zemí a mají větší motivaci učit se cizímu jazyku.

obrázek bez popisu

Školy účastníci se projektu

obrázek bez popisu

Medailonky žáků v prostředí Padlet

Základní škola Němčice nad Hanou

Ředitelka školy:
Mgr. Hana Matušková 
582 386 579, 606 605 214
skola@zsnemcicenh.cz

Sborovna (omlouvání žáků):
582 386 537

Kancelář:
Jana Kantorová, 
Vanda Dokoupilová
582 386 259 

Školní družina:
582 386 263

Školní poradenské pracoviště:
PhDr. Magdalena Nováková
582 386 202, 776 280 820
magdal.novak@seznam.cz

Vedoucí jídelny:
Václava Budíková
582 386 050

Cookies - © 2024 ZŠ Němčice nad Hanou