Eurorebus - krajské kolo

V neděli 23. dubna se konalo v Olomouci krajské kolo zeměpisné soutěže  Eurorebus. Naši školu reprezentovala trojice Štepan Vysloužil, Šimon

Škrkanek a Filip Brandýs. Kluci se snažili, ale na postup to tentokrát  nestačilo. Budeme jim držet palce v příštím roce.

obrázek bez popisu

Základní škola Němčice nad Hanou

Ředitelka školy:
Mgr. Hana Matušková 
582 386 579, 606 605 214
skola@zsnemcicenh.cz

Sborovna (omlouvání žáků):
582 386 537

Kancelář:
Jana Kantorová, 
Vanda Dokoupilová
582 386 259 

Školní družina:
582 386 263

Školní poradenské pracoviště:
PhDr. Magdalena Nováková
582 386 202, 776 280 820
magdal.novak@seznam.cz

Vedoucí jídelny:
Václava Budíková
582 386 050

Cookies - © 2024 ZŠ Němčice nad Hanou