Jízda zručnosti a dopravní výchova

Dne 3. května se konala tradiční jízda zručnosti pro žáky 4. – 8. tříd.

Jízda na jízdním kole v silničním provozu vyžaduje nejen znát pravidla silničního provozu, ale také dovednost jízdní kolo ovládat. To si naši žáci každoročně vyzkoušejí při jízdách zručnosti na připraveným překážkách. Nechybí ani opakování dopravních značek.

Vybraní žáci trénovali také zdravovědu a pravidla silničního provozu a budou naši školu reprezentovat v okresním kole Dopravní soutěže mladých cyklistů v Prostějově.

Základní škola Němčice nad Hanou

Ředitelka školy:
Mgr. Hana Matušková 
582 386 579, 606 605 214
skola@zsnemcicenh.cz

Sborovna (omlouvání žáků):
582 386 537

Kancelář:
Jana Kantorová, 
Vanda Dokoupilová
582 386 259 

Školní družina:
582 386 263

Školní poradenské pracoviště:
PhDr. Magdalena Nováková
582 386 202, 776 280 820
magdal.novak@seznam.cz

Vedoucí jídelny:
Václava Budíková
582 386 050

Cookies - © 2024 ZŠ Němčice nad Hanou