Ohlédnutí za končícím rokem 2021

Po všemožných komplikacích a řadě nejrůznějších omezení souvisejících s šířením covidové epidemie na jaře tohoto roku přišlo relativně klidné léto a celá země s mírným optimismem věřila, že už snad konečně bude líp. Že máme to nejhorší za sebou. Teď, když se přiblížil konec roku, se ale ukázalo, že to byly bohužel plané naděje. Úvod školního roku 2021-2022 začal velice nadějně a nejen zaměstnanci školy, ale i žáci a jejich rodiče doufali, že na období distanční výuky budeme po většinu roku snad jen vzpomínat. Šlo o období velmi náročné a v mnoha ohledech jedinečné. A problémy, které nám učení na dálku postavilo do cesty, tak otestovaly naše schopnosti úspěšně zvládat nezvyklé a obtížné situace. Přes všechny překážky dosáhla naše škola řady úspěchů, vypořádala se i s komplikovanými výzvami a splnila převážnou většinu stanovených cílů. Osobně si myslím, že jsme společným úsilím tuto nelehkou dobu ve škole společně zvládli na výbornou.

Listopad ale přinesl celé naší zemi výrazné zhoršení epidemiologické situace, což se ve značné míře projevilo i ve školách. Přes všechna nařízená omezení, která nám výrazně ztěžují práci a někdy doslova svazují ruce, se všichni společně snažíme, aby i tak zůstala naše škola pro žáky místem, které není pouze vzdělávací institucí, ale i dějištěm pro navazování kamarádských a přátelských vztahů mezi dětmi. Prostředím, které jim na značnou část dne poskytuje zázemí.


obrázek bez popisu

Proto bych chtěla poděkovat všem zaměstnancům školy nejen za trvalé pracovní nasazení, které si současná situace vyžaduje, ale i za pochopení, pomoc, spolupráci, ohleduplnost a vzájemnou podporu při překonávání všech problémů. I za to, že si i v tak těžké době našli čas na vytvoření krásné vánoční atmosféry ve škole.

Poděkování samozřejmě patří také všem rodičům, prarodičům a přátelům školy, kteří nám svým přístupem a pochopením napomáhají při zajištění nejen prezenční, ale i distanční výuky.

Čeká nás nejkrásnější období v roce - Vánoce. Pro většinu z nás čas radosti, úsměvů, lásky, rodinné pohody a především rozzářených dětských očí. Pokusme se onu vánoční pohodu přenést i do našich všedních dnů. Nepřestaňme věřit, že bude zase líp. Proto Vám nejen za sebe, ale i za všechny pracovníky naší základní školy přeji do nového roku 2022 hlavně pevné zdraví, štěstí, pohodu a úspěchy nejen v osobním, ale i v profesním životě.Mgr. Hana Matušková, ředitelka školy


Základní škola Němčice nad Hanou

Ředitelka školy:
Mgr. Hana Matušková 
582 386 579, 606 605 214
skola@zsnemcicenh.cz

Sborovna (omlouvání žáků):
582 386 537

Kancelář:
Jana Kantorová, 
Vanda Dokoupilová
582 386 259 

Školní družina:
582 386 263

Školní poradenské pracoviště:
PhDr. Magdalena Nováková
582 386 202, 776 280 820
magdal.novak@seznam.cz

Vedoucí jídelny:
Václava Budíková
582 386 050

© 2022 ZŠ Němčice nad Hanou