Plakát školní akademie - výherce

obrázek bez popisu

V pondělí 6. května 2024 proběhlo hlasování o nejlepší plakát školní akademie 2024. Žáci druhého stupně tvořili v hodinách informatiky plakátky, ze kterých se do užšího výběru dostalo 10 nejzdařilejších. Následně probíhalo celoškolní hlasování. Zástupci školního parlamentu navštívili postupně všechny ročníky, vedení školy, sborovnu. Zkrátka každý měl právo přidat svůj hlas právě tomu návrhu, který se mu líbil nejvíce.

A jak to dopadlo? Vítězný návrh obdržel 126 hlasů a autorkou tohoto plakátu je Veronika Froncová ze 7. B, které gratulujeme.

Dále bych touto cestou chtěla poděkovat zástupcům školního parlamentu, kteří se postarali o hlasování a celkové vyhodnocení. A v neposlední řadě děkuji za pomoc s přípravou plakátů učitelům informatiky - Mgr. Kamile Hájkové Zderčíkové, Mgr. Anetě Navrátilové a Mgr. Liboru Mitanovi.

obrázek bez popisu

Základní škola Němčice nad Hanou

Ředitelka školy:
Mgr. Hana Matušková 
582 386 579, 606 605 214
skola@zsnemcicenh.cz

Sborovna (omlouvání žáků):
582 386 537

Kancelář:
Jana Kantorová, 
Vanda Dokoupilová
582 386 259 

Školní družina:
582 386 263

Školní poradenské pracoviště:
PhDr. Magdalena Nováková
582 386 202, 776 280 820
magdal.novak@seznam.cz

Vedoucí jídelny:
Václava Budíková
582 386 050

Cookies - © 2024 ZŠ Němčice nad Hanou