Projektové hodiny ve vlastivědě

V 5. ročníku v rámci výuky krajů v České republice se žáci podrobně věnovali Olomouckému kraji. Žáci se ve skupinkách zaměřili na jeho členění do okresů.

Každá skupinka si připravila prezentaci, ve které „svůj“ okres představila.

Vyhledávali informace, zajímavosti a tvořili. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí a tipů na případné výlety.

Základní škola Němčice nad Hanou

Ředitelka školy:
Mgr. Hana Matušková 
582 386 579, 606 605 214
skola@zsnemcicenh.cz

Sborovna (omlouvání žáků):
582 386 537

Kancelář:
Jana Kantorová, 
Vanda Dokoupilová
582 386 259 

Školní družina:
582 386 263

Školní poradenské pracoviště:
PhDr. Magdalena Nováková
582 386 202, 776 280 820
magdal.novak@seznam.cz

Vedoucí jídelny:
Václava Budíková
582 386 050

Cookies - © 2024 ZŠ Němčice nad Hanou