Prvního září v naší škole

Letošní první školní den byl velkým a důležitým dnem nejen pro naše prvňáčky a jejich rodiče, ale i pro všechny žáky a zaměstnance školy…

V dnešní době, kdy není jistota konání jakékoliv veřejné akce, se měl totiž konat z loňského roku odložený den slavnostního otevření školy po rekonstrukci a také den otevřených dveří.

Příznivá epidemická situace nakonec dovolila obě očekávané akce uskutečnit.

Dvě třídy našich prvňáčků v doprovodu jejich rodičů jsme tedy přivítali v naší krásné venkovní učebně, kam je přišli pozdravit i naši hosté – paní ředitelka Mgr. Hana Matušková, pan starosta Ing. Jan Vrána, paní místostarostka Ing. Jana Oulehlová, paní tajemnice MÚ Ing. Ivana Korvasová a pan farář Mgr. Tomáš Strogan.

Na 41 dětí, které byly přijaty k povinné školní docházce na naší škole v letošním školním roce, se těšily paní učitelky Mgr. Lucie Přidalová a Mgr. Zuzana Répalová.

Obě první třídy byly krásně vyzdobené a většina prvňáčků s rodiči si je přišla prohlédnout odpoledne v rámci Dne otevřených dveří. Přejeme našim novým žákům, aby se jim ve škole líbilo, dařilo a aby prožily klidný a pohodový školní rok.

A. Vlčová


Základní škola Němčice nad Hanou

Ředitelka školy:
Mgr. Hana Matušková 
582 386 579, 606 605 214
zsnem@pvskoly.cz

Sborovna (omlouvání žáků):
582 386 537

Kancelář:
Jana Kantorová, 
Vanda Dokoupilová
582 386 259 

Školní družina:
582 386 263

Školní poradenské pracoviště:
PhDr. Magdalena Nováková
582 386 202, 776 280 820
magdal.novak@seznam.cz

Vedoucí jídelny:
Václava Budíková
582 386 050

© 2021 ZŠ Němčice nad Hanou