Školní kolo Biologické olympiády 2024

I v tomto školním roce proběhlo školní kolo biologické olympiády. Zúčastnilo se 12 žáků v kategorii C (8. a 9.roč.) a 17 v kategorii D (6. a 7.roč.).

Každým rokem má tato soutěž určené téma. Letos to byl „Lužní les“. V těchto lesích rostoucích podél břehů řek je biodiverzita přirovnávaná k druhové rozmanitosti deštných lesů. Nám velmi blízké je Litovelské Pomoraví. Některým účastníkům školního kola proto pomohly zážitky z návštěvy této chráněné krajinné oblasti.

Test byl jako obvykle velmi náročný. První tři příčky v kategorii D obsadily tyto žákyně:

1. Alžběta Kumžáková (7.A)

2. Simona Petrovská (7.A)

3. Karolína Obručová (6.A)

V kategorii C bylo pořadí následující:

1. Nicolas Hergot (8.B)

2. Eliška Drnovská (8.B)

3. Anna Přecechtělová (8.A)

Uvedení žáci postupují do okresního kola.

Zpracovala: Zdeňka Navrátilová

Základní škola Němčice nad Hanou

Ředitelka školy:
Mgr. Hana Matušková 
582 386 579, 606 605 214
skola@zsnemcicenh.cz

Sborovna (omlouvání žáků):
582 386 537

Kancelář:
Jana Kantorová, 
Vanda Dokoupilová
582 386 259 

Školní družina:
582 386 263

Školní poradenské pracoviště:
PhDr. Magdalena Nováková
582 386 202, 776 280 820
magdal.novak@seznam.cz

Vedoucí jídelny:
Václava Budíková
582 386 050

Cookies - © 2024 ZŠ Němčice nad Hanou