Soutěž v cizích jazycích – prezentace školy v angličtině

Ve školním roce 2020/21 se žáci Jan Jiříček a Tomáš Kyselák z 8. A zúčastnili soutěže v cizích jazycích uspořádané MAP Region Haná a představili naši školu v angličtině v ppt. prezentaci. Jejich prezentace byla oceněna za kvalitní obsahové zpracování a od MAP Region Haná obdrželi hodnotné dary. Žákům gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy.

Mgr. Daniela Dvořáková


Jeden z výherců soutěže
foto

Základní škola Němčice nad Hanou

Ředitelka školy:
Mgr. Hana Matušková 
582 386 579, 606 605 214
zsnem@pvskoly.cz

Sborovna (omlouvání žáků):
582 386 537

Kancelář:
Jana Kantorová, 
Vanda Dokoupilová
582 386 259 

Školní družina:
582 386 263

Školní poradenské pracoviště:
PhDr. Magdalena Nováková
582 386 202, 776 280 820
magdal.novak@seznam.cz

Vedoucí jídelny:
Václava Budíková
582 386 050

© 2021 ZŠ Němčice nad Hanou