Teambuilding

Ve dnech 6.-14. září 2021 se žáci 4. – 9. ročníku zúčastnili teambuildingových aktivit. Žáci měli za úkol společně se svou třídní paní učitelkou a asistentkou pedagoga (asistentem pedagoga) splnit 10 úkolů za 60 minut. Každá třída se vypravila na vysokohorskou výpravu ke zdolání vrcholu. Děti byly náhodně rozděleny do skupin, každá skupina měla svého průvodce (šerpu), který byl němý a pouze žákům předkládal papíry s úkoly. Pro zdolání vrcholu bylo zapotřebí velké spolupráce všech členů výpravy. Cílem hry bylo: ZDOLAT CO NEJVÍCE VRCHOLŮ V ČASOVÉM LIMITU 60 MINUT A PEČLIVĚ DODRŽOVAT PRAVIDLA HRY. Úkoly byly různě obtížné a nepovedlo se všem skupinkám splnit požadované úkoly bez porušení pravidel. Celou akci si pro nás připravilo středisko volného času ORION Němčice nad Hanou, příspěvková organizace. Všem žákům i pedagogům se aktivita velmi líbila. Prohlédněte si fotky v galerii.

Mgr. Veronika Žvátorová


Teambuilding 1. stupeň

Teambuilding 2. stupeň

Základní škola Němčice nad Hanou

Ředitelka školy:
Mgr. Hana Matušková 
582 386 579, 606 605 214
zsnem@pvskoly.cz

Sborovna (omlouvání žáků):
582 386 537

Kancelář:
Jana Kantorová, 
Vanda Dokoupilová
582 386 259 

Školní družina:
582 386 263

Školní poradenské pracoviště:
PhDr. Magdalena Nováková
582 386 202, 776 280 820
magdal.novak@seznam.cz

Vedoucí jídelny:
Václava Budíková
582 386 050

© 2021 ZŠ Němčice nad Hanou