Tělocvik online - vyhodnocení

Letos v dubnu se naše škola zúčastnila výzvy aplikace Tělocvik on-line. Jednalo se o patnáct pohybových úkolů, do kterých se muselo zapojit co nejvíce dětí z každé třídy. Některé cvičily u svých počítačů v rámci distanční výuky a některé ve třídě se svou paní učitelkou. Vše se pak zaznamenávalo a posílalo organizátorům.

Úkoly byly opravdu zábavné, děti se při jejich plnění upřímně nasmály, vzájemně se povzbuzovaly a motivovaly.

Do výzvy se přihlásilo 834 tříd ze 167 základních škol z celé ČR a tři třídy z naší školy byly teď v listopadu oceněny sportovními sadami. Byly to třídy 3.A na 39. místě, 2.B na 41. místě a 2.A na 96. místě.

Mgr. Markéta Tobolíková

Základní škola Němčice nad Hanou

Ředitelka školy:
Mgr. Hana Matušková 
582 386 579, 606 605 214
zsnem@pvskoly.cz

Sborovna (omlouvání žáků):
582 386 537

Kancelář:
Jana Kantorová, 
Vanda Dokoupilová
582 386 259 

Školní družina:
582 386 263

Školní poradenské pracoviště:
PhDr. Magdalena Nováková
582 386 202, 776 280 820
magdal.novak@seznam.cz

Vedoucí jídelny:
Václava Budíková
582 386 050

© 2021 ZŠ Němčice nad Hanou