Úspěšné složení mezinárodní zkoušky z anglického jazyka

Ve školním roce 2022/23 a 2023/24 probíhal na naší škole kroužek pro žáky 8. a 9. tříd, kteří měli zájem se zdokonalit v angličtině a připravit se na mezinárodně platnou Cambridge zkoušku. Tyto zkoušky jsou mezinárodně uznávané zkoušky, které objektivně hodnotí dosaženou úroveň angličtiny a zároveň mohou pomoci žákům získat bonusové body v přijímacím řízení na střední školu. V únoru tuto zkoušku úspěšně absolvovaly Adriana Brandysová a Kristýna Křivánková z 9. A. Oběma gratulujeme a věříme, že se budou ve znalostech anglického jazyka i nadále zdokonalovat.

obrázek bez popisu

Základní škola Němčice nad Hanou

Ředitelka školy:
Mgr. Hana Matušková 
582 386 579, 606 605 214
skola@zsnemcicenh.cz

Sborovna (omlouvání žáků):
582 386 537

Kancelář:
Jana Kantorová, 
Vanda Dokoupilová
582 386 259 

Školní družina:
582 386 263

Školní poradenské pracoviště:
PhDr. Magdalena Nováková
582 386 202, 776 280 820
magdal.novak@seznam.cz

Vedoucí jídelny:
Václava Budíková
582 386 050

Cookies - © 2024 ZŠ Němčice nad Hanou