Vánoce - symboly a tradice

Projektové vyučování na 1. stupni

„VÁNOCE- SYMBOLY A TRADICE“

Projektovým vyučováním, které u našich mladších školáků vyvrcholilo ve středu 16. 12. 2020, byl prostoupen celý předvánoční čas od nástupu dětí z prvního stupně do školy. Hned začátkem prosince se děti zapojily do výroby vánočních přáníček, z nichž jsme chtěli uspořádat výstavku. Od tohoto plánu byl už jen krůček k tomu, aby někdo přišel s nápadem, dětskými výtvory obdarovat místní babičky a dědečky z Klubu seniorů a pečovatelských domů v Němčicích n. H. Část přáníček byla odeslána i do domova pro seniory ve Víceměřicích a v Prostějově. Věříme, že adresáti z nich budou mít radost, neboť v každém přáníčku najdou osobní vzkaz od konkrétního dítěte naší školy.

Čtvrtého prosince navštívili naše žáky v 1. – 5. třídách Mikuláš, anděl a čert. Netradičně v rouškách a za dodržení hygienických opatření, ale radost dětí hodných (a obava těch zlobivějších) byla stejná jako v jiných letech.

Období od Mikuláše až do poloviny posledního měsíce v roce vyráběli žáci drobné dárky, ozdoby a ozdůbky a ve třídách zavoněly stromečky. Blížil se 16. prosinec. Nejvíce se na projektové vyučování a s ním spojenou třídní besídku těšili naši prvňáčci. Museli ale do karantény, takže dárečky si s kamarády vymění až po vánočních prázdninách. Jejich starší kamarádi ve 2. – 5. třídách si ale tento den užili se svými třídními učitelkami naplno. Došlo na zdobení stromečku, krájení jablíčka, pouštění lodiček, házení botou a další zvyky. Četlo se z dětské bible o narození Ježíška. Povídalo a četlo se o adventním věnci, tradici zdobení stromečku, výrobě foukaných vánočních ozdob – baněk. Paní učitelky připravily pro děti pracovní listy s danou tématikou. Ve třídách vonělo cukroví, poslouchaly se koledy – bylo těžké se udržet a nezpívat. V závěru došlo i na dárečky. Po rušném vyučování byly paní učitelky „vymluvené a unavené“, ale děti spokojené. Všichni se shodli na tom, že dnešní školní den „STÁL ZA TO“. Advent má své kouzlo nejen v rodinách a domácnostech, ale i ve škole.

Za všechny tř. uč. z 1. stupně Anna Vlčová

Základní škola Němčice nad Hanou

Ředitelka školy:
Mgr. Hana Matušková 
582 386 579, 606 605 214
zsnem@pvskoly.cz

Sborovna (omlouvání žáků):
582 386 537

Kancelář:
Jana Kantorová, 
Vanda Dokoupilová
582 386 259 

Školní družina:
582 386 263

Školní poradenské pracoviště:
PhDr. Magdalena Nováková
582 386 202, 776 280 820
magdal.novak@seznam.cz

Vedoucí jídelny:
Václava Budíková
582 386 050

© 2021 ZŠ Němčice nad Hanou