Vánoční hodina angličtiny s rodilým mluvčím

Během čtyř měsíců tohoto školního roku měli žáci osmých a devátých tříd možnost setkávat se a komunikovat s rodilým mluvčím. Poslední hodina, kterou si takto zpříjemnili hodiny angličtiny, byla věnována Vánocům. Žáci si v angličtině povídali, jak se slaví Vánoce v anglicky mluvících zemích a u nás. Všechny hodiny s rodilým mluvčím byly pro žáky velmi přínosné a věříme, že i v budoucnu budou mít možnost se takto setkávat a procvičovat si to, co se v hodinách angličtiny naučili.

Mgr. Daniela Dvořáková


Základní škola Němčice nad Hanou

Ředitelka školy:
Mgr. Hana Matušková 
582 386 579, 606 605 214
skola@zsnemcicenh.cz

Sborovna (omlouvání žáků):
582 386 537

Kancelář:
Jana Kantorová, 
Vanda Dokoupilová
582 386 259 

Školní družina:
582 386 263

Školní poradenské pracoviště:
PhDr. Magdalena Nováková
582 386 202, 776 280 820
magdal.novak@seznam.cz

Vedoucí jídelny:
Václava Budíková
582 386 050

© 2022 ZŠ Němčice nad Hanou