Výlet 6.A - Hostýn

Třída 6.A si vybrala školní výlet zaměřený na turistiku. V polovině června za příznivého počasí jsme vyrazili vlakem do Bystřice pod Hostýnem a pak na Svatý Hostýn. Navštívili jsme zde baziliku, vystoupali po schodech na rozhlednu a prošli křížovou cestu. Naším cílem turistického výšlapu byl Tesák a odtud zpět do Bystřice p. Host. Podle ukazatele směru jsme vyrazili, ale na určené místo nedošli. Po kůrovcové kalamitě a spoustě vykácených stromů se vytratily i turistické značky. Až když jsme se dívali do údolí na Rusavu, jsme zjistili, že jsme se odchýlili dost zásadně od určeného směru. Ale vůbec nám to nevadilo. Nádhernou krajinou jsme sešli do údolí na Rusavu. Odtud jsme se vrátili do výchozí místa na vlak. I když jsme nedošli do určeného místa, výlet se vydařil a všechny nás bolely nohy.

Žáci 6.A

Základní škola Němčice nad Hanou

Ředitelka školy:
Mgr. Hana Matušková 
582 386 579, 606 605 214
skola@zsnemcicenh.cz

Sborovna (omlouvání žáků):
582 386 537

Kancelář:
Jana Kantorová, 
Vanda Dokoupilová
582 386 259 

Školní družina:
582 386 263

Školní poradenské pracoviště:
PhDr. Magdalena Nováková
582 386 202, 776 280 820
magdal.novak@seznam.cz

Vedoucí jídelny:
Václava Budíková
582 386 050

Cookies - © 2023 ZŠ Němčice nad Hanou