Výlet do Pevnosti poznání

V pátek 24.6. 2022 se děti, které přinesly nejvíce starého papíru do sběru za celý školní rok 2021/2022, zúčastnily výletu do olomoucké Pevnosti poznání, což je centrum které slouží jako interaktivní muzeum. Žáci se zde zábavným způsobem seznamují se světem vědy a techniky. Tento způsob vzdělávání děti velmi baví a nejinak tomu bylo i na tomto výletě, který byl malou odměnou za aktivitu při sběru papíru.

Mgr. Markéta Tobolíková

Základní škola Němčice nad Hanou

Ředitelka školy:
Mgr. Hana Matušková 
582 386 579, 606 605 214
skola@zsnemcicenh.cz

Sborovna (omlouvání žáků):
582 386 537

Kancelář:
Jana Kantorová, 
Vanda Dokoupilová
582 386 259 

Školní družina:
582 386 263

Školní poradenské pracoviště:
PhDr. Magdalena Nováková
582 386 202, 776 280 820
magdal.novak@seznam.cz

Vedoucí jídelny:
Václava Budíková
582 386 050

© 2022 ZŠ Němčice nad Hanou