Výzva Tělocvik on-line

V měsíci dubnu obdržela naše škola zajímavou nabídku, a to zapojit všechny žáky do Výzvy aplikace Tělocvik on-line. V letošním školním roce je cvičení v rámci tělesné výchovy velmi omezené, tedy i proto jsme se rozhodli se výzvy zúčastnit.

Jednalo se o patnáct zábavných úkolů, do kterých se muselo zapojit co nejvíce dětí ze třídy. Některé cvičily u svých počítačů v rámci distanční výuky a některé ve třídě se svou paní učitelkou, vše se pak zaznamenávalo a posílalo organizátorům.

Úkoly byly opravdu zábavné, děti se při jejich plnění upřímně nasmály, vzájemně se povzbuzovaly a motivovaly.

Do výzvy se přihlásilo 834 tříd ze 167 základních škol z celé ČR.

Pořadí bylo stanoveno na základě odevzdaných úkolů. V nich bylo rozhodující množství zapojených dětí z každé třídy a bonusové body, které se přičítaly za každého dalšího zapojeného sportovce (rodina, učitelé, kamarádi).

Z naší školy byly oceněny sportovními sadami dvě třídy, a to 2.A na 39. místě, 1.B na 41. místě a 1.A na 94. místě.

Dětem se Výzva líbila, ale přesto se shodly na tom, že se už nemohou dočkat klasického tělocviku, který tradičně patří mezi jejich nejoblíbenější předměty.


Základní škola Němčice nad Hanou

Ředitelka školy:
Mgr. Hana Matušková 
582 386 579, 606 605 214
zsnem@pvskoly.cz

Sborovna (omlouvání žáků):
582 386 537

Kancelář:
Jana Kantorová, 
Vanda Dokoupilová
582 386 259 

Školní družina:
582 386 263

Školní poradenské pracoviště:
PhDr. Magdalena Nováková
582 386 202, 776 280 820

Vedoucí jídelny:
Václava Budíková
582 386 050

© 2021 ZŠ Němčice nad Hanou