Začala škola v přírodě…

V pondělí vyrazili žáci 1. stupně na školu v přírodě. 

Děti z 2. a 3. třídy vyrazili do Beskyd, do Velkých Karlovic. 
Děti ze 4.  a 5.  třídy vyrazili do Jeseníků, do Lipové. 

Základní škola Němčice nad Hanou

Ředitelka školy:
Mgr. Hana Matušková 
582 386 579, 606 605 214
skola@zsnemcicenh.cz

Sborovna (omlouvání žáků):
582 386 537

Kancelář:
Jana Kantorová, 
Vanda Dokoupilová
582 386 259 

Školní družina:
582 386 263

Školní poradenské pracoviště:
PhDr. Magdalena Nováková
582 386 202, 776 280 820
magdal.novak@seznam.cz

Vedoucí jídelny:
Václava Budíková
582 386 050

Cookies - © 2024 ZŠ Němčice nad Hanou