Žáci 1. stupně v knihovně

Na začátku měsíce března navštívili žáci 1. stupně místní knihovnu. Paní knihovnice přečetla žákům pohádku, ale něco bylo s pohádkou špatně. Byla totiž popletená. Žáci si tak zopakovali různé pohádky, pracovali s obrázky, s textem a na závěr nakreslili vlastní přebal knihy. Starší žáci pak vyhledávali knihy v knihovně.

Základní škola Němčice nad Hanou

Ředitelka školy:
Mgr. Hana Matušková 
582 386 579, 606 605 214
skola@zsnemcicenh.cz

Sborovna (omlouvání žáků):
582 386 537

Kancelář:
Jana Kantorová, 
Vanda Dokoupilová
582 386 259 

Školní družina:
582 386 263

Školní poradenské pracoviště:
PhDr. Magdalena Nováková
582 386 202, 776 280 820
magdal.novak@seznam.cz

Vedoucí jídelny:
Václava Budíková
582 386 050

Cookies - © 2024 ZŠ Němčice nad Hanou