Záložka do knihy spojuje školy

Letos proběhl již 12. ročník česko - slovenského projektu s názvem " Záložka do knihy spojuje školy."
Přihlásilo se do něj 934 škol s celkovým počtem 107 234 žáků.
Naší škole byla přidělena partnerská základní škola ze Žiliny.
Vzájemně jsme si vyměnili 200 záložek, které vyrobili žáci z prvního stupně.
Snad udělají radost a inspirují děti k častějšímu čtení zajímavých knih.


Hana Svobodníková
vychovatelka ŠD

Základní škola Němčice nad Hanou

Ředitelka školy:
Mgr. Hana Matušková 
582 386 579, 606 605 214
skola@zsnemcicenh.cz

Sborovna (omlouvání žáků):
582 386 537

Kancelář:
Jana Kantorová, 
Vanda Dokoupilová
582 386 259 

Školní družina:
582 386 263

Školní poradenské pracoviště:
PhDr. Magdalena Nováková
582 386 202, 776 280 820
magdal.novak@seznam.cz

Vedoucí jídelny:
Václava Budíková
582 386 050

© 2022 ZŠ Němčice nad Hanou