Zlatý Ámos 2024

Zlatý Ámos je už po více než tři desetiletí anketou o nejoblíbenějšího učitele České republiky. Získat nominaci proto patří mezi největší uznání, jakého se může učitelkám a učitelům za jejich pedagogickou činnost dostat. Hlavní cenou je čestný titul Zlatý Ámos, o jehož nositeli rozhoduje porota. Další kategorií je Dětský Ámos, o němž hlasují děti ze škol, které se dostaly do finále. Rovněž se uděluje i titul Ámos Sympaťák, pro nějž jsou rozhodující hlasy zaslané prostřednictvím SMS.

Žáci z celé ČR přihlašovali své oblíbené učitele od října do prosince 2023. Přihláška musela obsahovat stručnou charakteristiku kandidáta, popis jedné společně prožité příhody a podpisy sta osob, kteří s přihláškou souhlasí. Na leden a únor 2024 jsou naplánována regionální kola, do kterých bylo navrženo celkem 62 zástupců škol z naší země. V regionálním kole musí tři zástupci žáků originálním způsobem před porotou obhájit nominaci učitelky nebo učitele. Obhajoba nesmí přesáhnout 5 minut. Po obhajobě následuje krátký rozhovor poroty s žáky a také s nominovaným pedagogem. Ze všech regionálních kol postoupí maximálně šestnáct kandidátů do semifinále, které následuje 11. března. To se bude konat v budově Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v Praze. Veřejné finále ankety proběhne 22. března a účastní se ho nominovaní pedagogové spolu se svými žáky. Slavnostní korunovace se uskuteční 23. března na Kantorském bále v hotelu Ambassador Zlatá Husa na Václavském náměstí v Praze.

Letošní 31. ročník ankety se pro Základní školu v Němčicích nad Hanou stal doslova rokem přelomovým, neboť byl do ní žáky nominován i náš zástupce, kterým se stal pan učitel Libor Mitana. Ten se v pondělí 29. ledna 2024 spolu s dalšími třinácti pedagogy zúčastnil regionálního kola určeného pro Olomoucký a Ústecký kraj, které proběhlo v budově Poslanecké sněmovny PČR v Praze. A dosáhl v něm skvělého dílčího úspěchu, když spolu s dalšími třemi účastníky z tohoto kola postoupil do semifinále. Jak jeho účinkování mezi 16 semifinalisty dopadne, ještě není jasné. Ale už teď je třeba říci, že se nominace tohoto výborného a mezi žáky oblíbeného učitele matematiky a zeměpisu ukázala jako zcela oprávněná. Z jeho úspěchu se jistě radují nejen žáci, kteří ho do ankety přihlásili, ale i manželka Kateřina a synové Ondřej a Jan. Mezi těmi, kdo budou i nadále držet panu učiteli Mitanovi palce, jistě nebudou chybět ani jeho současní i bývalí členové učitelského sboru základní školy. Ti znají Libora Mitanu po celou dobu jeho působení na základní škole jako svědomitého, pracovitého, a hlavně přívětivého a ochotného kolegu, který nikdy neodmítne druhým lidem pomoci. Ale také jako dobrého člověka, kamaráda a sportovce tělem i duší. Jsme opravdu velmi rádi, že právě on tak dobře reprezentuje nejen naši školu, ale i Němčice nad Hanou. Tak, Libore, držíme palce, ať se tobě i tvému týmu ve finále daří! A i kdybys na ten čestný titul Zlatý Ámos třeba nedosáhl, pro nás jsi vítězem už teď.

Mgr. Hana Matušková

ředitelka školy

Základní škola Němčice nad Hanou

Ředitelka školy:
Mgr. Hana Matušková 
582 386 579, 606 605 214
skola@zsnemcicenh.cz

Sborovna (omlouvání žáků):
582 386 537

Kancelář:
Jana Kantorová, 
Vanda Dokoupilová
582 386 259 

Školní družina:
582 386 263

Školní poradenské pracoviště:
PhDr. Magdalena Nováková
582 386 202, 776 280 820
magdal.novak@seznam.cz

Vedoucí jídelny:
Václava Budíková
582 386 050

Cookies - © 2024 ZŠ Němčice nad Hanou