Zlatý list 2024

Místní kolo tradiční soutěže Zlatý list proběhlo 18.4.2024. Pořádalo jej SVČ Orion ve Vitčickém lese.

Každé družstvo bylo rozděleno na dvě tříčlenné hlídky, které se pohybovaly po trase. Účastníci plnili soutěžní úkoly z botaniky, zoologie, geologie, astronomie, meteorologie. Děti soutěžily ve třech věkových kategoriích. Naše družstvo třeťáků se umístilo na stříbrné příčce stejně jako družstvo mladších žáků (4. -6.třída). Starší žáci (7. – 9.třída) se umístili čtvrtí.

Z. Navrátilová

Základní škola Němčice nad Hanou

Ředitelka školy:
Mgr. Hana Matušková 
582 386 579, 606 605 214
skola@zsnemcicenh.cz

Sborovna (omlouvání žáků):
582 386 537

Kancelář:
Jana Kantorová, 
Vanda Dokoupilová
582 386 259 

Školní družina:
582 386 263

Školní poradenské pracoviště:
PhDr. Magdalena Nováková
582 386 202, 776 280 820
magdal.novak@seznam.cz

Vedoucí jídelny:
Václava Budíková
582 386 050

Cookies - © 2024 ZŠ Němčice nad Hanou