Hromadné rozhodnutí o přijetí

Vážení rodiče,

zúčastnili jste se se svým dítětem zápisu do první třídy na naší škole. O přijetí rozhodne ředitelka školy ve správním řízení. Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých dětí
- na webových stránkách školy: www.zsnemcicenh.cz
- ve vitríně školy, tj. před budovou ZŠ v Tyršově ulici v Němčicích n. H.

Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedené pod registračními čísly, která jste obdrželi v den zápisu.

Informace o začátku školního roku, v němž se Vaše dítě stane skutečně prvňáčkem, naleznete během prázdnin zde-na stránkách školy.

obrázek bez popisu

Základní škola Němčice nad Hanou

Ředitelka školy:
Mgr. Hana Matušková 
582 386 579, 606 605 214
skola@zsnemcicenh.cz

Sborovna (omlouvání žáků):
582 386 537

Kancelář:
Jana Kantorová, 
Vanda Dokoupilová
582 386 259 

Školní družina:
582 386 263

Školní poradenské pracoviště:
PhDr. Magdalena Nováková
582 386 202, 776 280 820
magdal.novak@seznam.cz

Vedoucí jídelny:
Václava Budíková
582 386 050

Cookies - © 2023 ZŠ Němčice nad Hanou