DESATERO PRO PRIMÁRNÍ PREVENCI

Plakát Desatero pro primární prevenci

V letošním školním roce se naše škola zapojila do nového projektu DESATERO PRO PRIMÁRNÍ PREVENCI, projekt podporovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Žáci zhlédnout 10 krátkých videí a vyplní krátký anonymní kvíz vše v rámci prevence proti nepříznivým vlivům.

Metodik prevence

 

Odkaz pro vyplnění kvízů: https://presafe.cz/desatero-primarni-prevenci/

Základní škola Němčice nad Hanou

Ředitelka školy:
Mgr. Hana Matušková 
582 386 579, 606 605 214
skola@zsnemcicenh.cz

Sborovna (omlouvání žáků):
582 386 537

Kancelář:
Jana Kantorová, 
Vanda Dokoupilová
582 386 259 

Školní družina:
582 386 263

Školní poradenské pracoviště:
PhDr. Magdalena Nováková
582 386 202, 776 280 820
magdal.novak@seznam.cz

Vedoucí jídelny:
Václava Budíková
582 386 050

Cookies - © 2024 ZŠ Němčice nad Hanou