Humanitární sbírka Ligy proti rakovině 2021

Akce známá spíše pod označením Žlutý kvítek se letos uskutečnila v netradičním termínu (29. a 30. září 2021) a netradičním způsobem. Z důvodu ochrany zdraví a v rámci proticovidových opatření proběhl prodej kytiček pouze mezi žáky a zaměstnanci přímo v budově naší základní školy. Čtyřem žákům ve složení: David Matoušek, Adéla Brabcová (z 9.A), Tereza Kypastová a Jan Jeřábek (z 9.B) se podařilo prodat všech 350 žlutých kvítků a utržit celkem 7.664,- Kč. Poděkování patří všem, kdo přispěli na dobrou věc. Vybrané peníze byly odeslány na konto sbírky do Prahy.

garant sbírky Mgr. Pavel Janura


Základní škola Němčice nad Hanou

Ředitelka školy:
Mgr. Hana Matušková 
582 386 579, 606 605 214
skola@zsnemcicenh.cz

Sborovna (omlouvání žáků):
582 386 537

Kancelář:
Jana Kantorová, 
Vanda Dokoupilová
582 386 259 

Školní družina:
582 386 263

Školní poradenské pracoviště:
PhDr. Magdalena Nováková
582 386 202, 776 280 820
magdal.novak@seznam.cz

Vedoucí jídelny:
Václava Budíková
582 386 050

Cookies - © 2024 ZŠ Němčice nad Hanou