Knihovna pro žáky

Knihovna

 

V letošním školním roce jsme pro žáky připravili nové knihovny, které najdou v 1., 2. a 3. patře naší krásné školy. Knihy z těchto knihoven si můžou žáci sami půjčit, vzít domů, přečíst a zase přinést, říkáme tomu pravidlo 3P.

 

Drazí rodiče, pokud byste doma měli nějaké knihy, které by vám už „nedělaly radost“, můžete nám je donést do školy. Tyto knihy se stanou součástí našich knihoven a poslouží našim žákům k rozvoji čtenářské gramotnosti.

Mgr. Veronika Šmídová


Knihovna
Knihovna

Základní škola Němčice nad Hanou

Ředitelka školy:
Mgr. Hana Matušková 
582 386 579, 606 605 214
skola@zsnemcicenh.cz

Sborovna (omlouvání žáků):
582 386 537

Kancelář:
Jana Kantorová, 
Vanda Dokoupilová
582 386 259 

Školní družina:
582 386 263

Školní poradenské pracoviště:
PhDr. Magdalena Nováková
582 386 202, 776 280 820
magdal.novak@seznam.cz

Vedoucí jídelny:
Václava Budíková
582 386 050

Cookies - © 2024 ZŠ Němčice nad Hanou