Sponzorský dar

V loňském neobvyklém a náročném školním roce se nám podařilo získat sponzorský dar ve výši 20 000Kč. Štědrým dárcem je firma EUROVIA CS, a.s. – odštěpný závod Pardubice. Finanční obnos jsme použili především na renovaci trávníkového porostu před školou, kde jsme již na jaře zasadili jarní záhon (tulipány, narcisy, hyacinty, modřence). Ještě před koncem školního roku jsme stihli vysázet po celé délce trávníkového prostoru levandule.

Za poskytnutí finančního obnosu velmi děkujeme.


Základní škola Němčice nad Hanou

Ředitelka školy:
Mgr. Hana Matušková 
582 386 579, 606 605 214
skola@zsnemcicenh.cz

Sborovna (omlouvání žáků):
582 386 537

Kancelář:
Jana Kantorová, 
Vanda Dokoupilová
582 386 259 

Školní družina:
582 386 263

Školní poradenské pracoviště:
PhDr. Magdalena Nováková
582 386 202, 776 280 820
magdal.novak@seznam.cz

Vedoucí jídelny:
Václava Budíková
582 386 050

Cookies - © 2024 ZŠ Němčice nad Hanou