Mysli na Zemi, ale začni u sebe.

obrázek bez popisu

„Mysli na Zemi, ale začni u sebe.“

Tradiční říjnové projektové dny byly letos pod heslem: „Mysli na Zemi, ale začni u sebe.“ Téma nebylo zvoleno náhodně, ale chtěli jsme, aby se opravdu každý zamyslel nad tím, jak svým vlastním jednáním může zlepšit náš svět. Při této příležitosti zástupci ekotýmu prezentovali ostatním spolužákům program Ekoškola a jeho význam i konkrétní aktivity v rámci naší školy. Velká pochvala patří Vanese Valáškové za vytvoření krásné prezentace, kterou bohužel z důvodu nemoci nemohla odprezentovat a dále Kristýně Kypastové a Janu Lenertovi za prezentaci před spolužáky.

Jelikož čas plyne jako voda a již jsou to dva roky od prvního udělení titulu Ekoškola čeká nás v příštích týdnech návštěva auditorů programu a obhájení našeho titulu. Věříme, že titul obhájíme a nadále budeme pilně a s chutí pracovat na vylepšování naší školy, protože „Kdo dokáže ovlivnit svoji školu, dokáže ovlivnit svět kolem sebe“.

Mgr. Klára Smejkalová

Základní škola Němčice nad Hanou

Ředitelka školy:
Mgr. Hana Matušková 
582 386 579, 606 605 214
skola@zsnemcicenh.cz

Sborovna (omlouvání žáků):
582 386 537

Kancelář:
Jana Kantorová, 
Vanda Dokoupilová
582 386 259 

Školní družina:
582 386 263

Školní poradenské pracoviště:
PhDr. Magdalena Nováková
582 386 202, 776 280 820
magdal.novak@seznam.cz

Vedoucí jídelny:
Václava Budíková
582 386 050

Cookies - © 2024 ZŠ Němčice nad Hanou