Daltonské vyučování v 5.A

Konec školního roku nabízí prostor pro opakování toho, co jsme se dosud naučili. Proto jsme si v 5. A vyzkoušeli menší daltonské vyučování, které je charakteristické především volností, samostatností a spoluprací. Od naší třídní paní učitelky jsme dostali pracovní listy obsahující opakování učiva a zajímavé úkoly z češtiny, matematiky, přírodovědy, vlastivědy a zeměpisu. Sami jsme si mohli vybrat, s kým (a jestli) budeme spolupracovat, samostatně jsme se také rozhodli, který úkol budeme zrovna dělat. Na vypracování všech úkolů jsme měli 2 vyučovací hodiny. Toto netypické vyučování nás bavilo, protože jsme si hezky vzájemně pomáhali.

Základní škola Němčice nad Hanou

Ředitelka školy:
Mgr. Hana Matušková 
582 386 579, 606 605 214
skola@zsnemcicenh.cz

Sborovna (omlouvání žáků):
582 386 537

Kancelář:
Jana Kantorová, 
Vanda Dokoupilová
582 386 259 

Školní družina:
582 386 263

Školní poradenské pracoviště:
PhDr. Magdalena Nováková
582 386 202, 776 280 820
magdal.novak@seznam.cz

Vedoucí jídelny:
Václava Budíková
582 386 050

Cookies - © 2023 ZŠ Němčice nad Hanou