Podrobné informace k přijímacímu řízení, termíny zveřejnění hromadného rozhodnutí o přijetí

K zápisu do 1. třídy se na naší škole v termínu 1. a 4. 4. 2022 dostavilo celkem 52 dětí. K základnímu vzdělávání od šk. roku 2022/2023 bylo přijato 40 dětí, rodiče ostatních požádali o odklad školní docházky. Těšíme se na naše nové žáky.

obrázek bez popisu

Základní škola Němčice nad Hanou

Ředitelka školy:
Mgr. Hana Matušková 
582 386 579, 606 605 214
skola@zsnemcicenh.cz

Sborovna (omlouvání žáků):
582 386 537

Kancelář:
Jana Kantorová, 
Vanda Dokoupilová
582 386 259 

Školní družina:
582 386 263

Školní poradenské pracoviště:
PhDr. Magdalena Nováková
582 386 202, 776 280 820
magdal.novak@seznam.cz

Vedoucí jídelny:
Václava Budíková
582 386 050

Cookies - © 2023 ZŠ Němčice nad Hanou