cí na naší škole je exkurze žáků 6. ročníku na hvězdárnu a do muzea v Prostějově. Letos se tato akce konala ve čtvrtek 16. listopadu. Na hvězdárně žáci shlédli zajímavý pořad o Sluneční soustavě, který byl doplněn prohlídkou dalekohledů v pozorovatelně. Bohužel ani letos nám nepřálo počasí, a tak jsme nemohli pozorovat Slunce. V muzeu nám paní archeoložka připravila zajímavé povídání o Keltech. Žáci se dověděli mnoho zajímavých věcí o archeologických nálezech na Němčicku a na závěr si mohli také něco vyrobit v připravené dílně. Exkurze byla velmi pěkná a žákům se líbila.

Mgr. Libor Mitana, Mgr. František Matoušek