Školní parlament

Pro rodiče

Školní parlament v roce 2018/2019

Ve školní kuchyni


Už druhým rokem se na konci června vydávají členové ŠP poděkovat pracovnicím školní jídelny za jejich celoroční práci. Za to, že vaří chutná a zdravá jídla. Kuchařky také zpestřují jídelníček novými jídly. Některá se stanou oblíbenými, jiná se neosvědčí.

Obědy ve školní jídelně zajišťují dětem vhodnou a správnou výživu.


M. Krejčová, garant ŠP

Předškoláci ve škole


„Děvčata a chlapci, vítám vás jménem školního parlamentu a všech žáků v naší škole.“ přivítal předseda školního parlamentu Tomáš Nosek ze 7. A budoucí prvňáčky v úterý 12. června 2018. Sdělil dětem, co je čeká ve školních lavicích.

Po přivítání se děti a paní učitelky z mateřské školy vydaly na prohlídku školy. Další členové je zavedli do třídy 3. A paní učitelky Žižlavské. Žáci jim předvedli číslo, se kterým vystupovali na školní akademii. Předškoláci se zvědavě rozhlíželi po pěkně vyzdobené třídě. Mezi třeťáky našli i své starší kamarády.

Děti pak navštívily ředitelnu školy, paní ředitelka Matušková jim popřála mnoho zdaru v získávání vědomostí a dovedností, a s paní zástupkyní Benešovou se vydaly do školní jídelny. Zde si všichni připili dětským „šampaňským“ na příští úspěchy ve školní práci.


Milada Krejčová, garant ŠP