Zápis prvňáčků

Pro rodiče

Zápis žáků do 1. ročníku

Ředitelství ZŠ Němčice nad Hanou oznamuje,

že zápis do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020

se bude konat v pátek 5. dubna 2019


Zápis se týká dětí narozených od 1.9.2012 do 31.8.2013.


Děti narozené od 1.9.2013 do 31.12.2013

- mohou být přijati k povinné školní docházce na základě písemné žádosti rodičů a vyjádření pedagogicko-psychologické poradny.

Děti narozené od 1.1.2014 do 30.6.2014

- přiloží navíc vyjádření odborného lékaře.


K zápisu se také dostaví děti s odloženou školní docházkou.


Pokud chce zákonný zástupce žádat pro své dítě odklad pro školní rok 2019/2020, také se dostavní k zápisu. Zákonný zástupce žádá o odklad písemně o jeden školní rok, není-li dítě po dovršení šestého roku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé.
Žádost musí být ve škole podána v době zápisu, nejpozději do 30.4.2019. Musí být doložena:
1) doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC)
2) doporučením odborného lékaře nebo klinického psychologa
Vyjádření PPP (SPC) doporučujeme začít vyřizovat IHNED. Termín v PPP (SPC) si objedná zákonný zástupce.
Pokud následně ředitelka školy vydá rozhodnutí o odkladu, předává zákonný zástupce toto rozhodnutí mateřské škole, která na tomto základě prodlouží dítěti pobyt v mateřské škole o jeden rok.

V případě onemocnění dítěte si domluvte náhradní termín zápisu na tel. čísle: 582 386 579.


Rodiče k zápisu přinesou:
- rodný list dítěte
- OP zákonného zástupce


Rodiče u zápisu odevzdají:
- vyplněnou žádost o přijetí k povinné školní docházce (dostanete v ZŠ nebo si stáhněte níže)
- vyplněný zápisový list pro rodiče žáka 1. ročníku (dostanete v ZŠ nebo si stáhněte viz níže)
- vyplněnou přihlášku do školní družiny


Zápis se skládá ze dvou částí:

1. Část formální - zákonný zástupce předloží občasnký průkaz a rodný list dítěte a společně s pověřeným zaměstnancem školy vyplní protokol, popřípradě sdělí další informace (speciální vzdělávací potřeby, ...). To platí i pro zákonné zástupce dětí, jimž byl v loňském roce povolen odklad školní docházky.

2. Část motivační - probíhá formou rozhovoru dítěte s paní učitelkou, nepřesáhne 20 minut. V jeho průběhu se projeví věková vyzrálost a schopnost soustředit se při různých aktivitách (správnost vyjadřování, komunikace s lidmi, znalost barev a geometrických tvarů, ...)


Kritéria pro přijetí žáka do 1. ročníku
Věk, školní připravenost stanovená školským zákonem
Přednostní přijetí dětí s trvalým pobytem ve spádové oblasti školy
Přednostní přijetí dětí s odkladem v minulém školním roce
Max. kapacita 60 žáků


Mgr. Hana Matušková, ředitelka ZŠ

Soubory ke stažení